24/7

24 uur per dag 06 444 70 352

Disclaimer voor www.deregtuitvaartverzorging.nl

De Regt Uitvaartverzorging (Kamer van Koophandel: 63999498), hierna te noemen De Regt, verleent u hierbij toegang tot www.deregtuitvaartverzorging.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Regt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheid

De Regt spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Regt.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Regt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom (Bijv: logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) betreffende deze materialen liggen bij De Regt. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Regt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacybeleid

De Regt hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer en dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Regt. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Regt, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Regt kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Natuurbegraven, wat is dat?
Onderwerp

Natuurbegraven, wat is dat?

Ga verder Onderwerpen

Contactgegevens

Dubbelspoor 10
2908 AE Capelle aan den IJssel

010 786 7334
info@deregtuitvaartverzorging.nl

Laatste wensenboekje

Laatste wensenboekje

Niet het makkelijkste onderwerp, maar wel belangrijk om eens over na te denken.

Laatste wensenboekje aanvragen

Goed voorbereid

Een goede voorbereiding biedt nabestaanden de mogelijkheid om hun verlies te verwerken.

Ga verder

Wilt u meer informatie?

Wij kunnen ons voor stellen dat u nog vragen heeft. Uitvaartzorg is een onderwerp waar u het niet iedere dag over heeft. Wij staan open voor een gesprek over uw wensen en geven graag antwoord op uw vragen.

U kunt dit formulier invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Uitvaartkist of afscheidswade?
Onderwerp

Uitvaartkist of afscheidswade?

Ga verder

Goed voorbereid

Een goede voorbereiding biedt nabestaanden de mogelijkheid om hun verlies te verwerken.

Ga verder
Laatste wensenboekje

Laatste wensenboekje

Niet het makkelijkste onderwerp, maar wel belangrijk om eens over na te denken.

Laatste wensenboekje aanvragen

Aandacht en respect voor uw wensen